Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Vertrouwenspersonen

Bij buitenschoolse opvang Kids Paleis zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.
Een vertrouwenspersoon is een functionaris bij wie ouders en medewerkers terecht kunnen met vermoedens van seksueel misbruik, agressie, discriminatie of kindermishandeling door collega’s of door personen uit het netwerk van het kind.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.