Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG toont aan dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen. Er zijn speciale VOG-aanvraagformulieren voor deze medewerkers. Onze medewerkers bezitten allemaal over een VOG, deze word ieder jaar opnieuw aangevraagd.