Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Pedagogisch werkers

Vaste leidsters
Kids Paleis werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en invalkrachten. Elke groep krijgt twee en minimaal vier vaste gezichten toegewezen. Door het werken met vaste gezichten op de groep worden er vertrouwensbanden opgebouwd tussen de pedagogisch medewerkers en het kind. Bovendien is het werken met vaste gezichten bevorderend voor de emotionele veiligheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen, weten waar hun interesses liggen, hoe het met hun gaat en kan hierdoor haar pedagogisch handelen aanpassen op het individuele kind aanpassen in zo verre de groepscohesie dit toelaat.

Maak kennis met onze professionele pedagogische werkers, zij zijn in het bezit van de juiste beroepskwalificaties;

Aïcha

Aïcha

Ik ben Aïcha, moeder van 3 prinsesjes. Als houder van Kids Paleis is mijn missie ouders te ontzorgen en te voorzien, daar waar bij mij tekort werd geschoten in de tijd dat mijn kinderen naar de kinderopvang gingen.

Mijn passie heeft altijd gelegen bij kinderen… “Wij geven alleen maar liefde”, is wat altijd terug komt in mijn dagelijkse omgang met kinderen. Dit geldt zowel voor mij naar de kinderen toe, als de kinderen naar elkaar. Dit waarborgt in mijn optiek de emotionele veiligheid van ieder kind. Kinderen verdienen de allerbeste zorg, ontwikkeling en stimulans, zonder bevoorkeurd of bevooroordeelde benadering.

Zelf heb ik 9 jaar ervaring als gastouder en 4 jaar ervaring op de kinderopvang. Middels deze ervaringen, mijn passie voor kinderen en doorlopen theorie heb ik draagvlak voor mijzelf gecreëerd te kenmerken als expertise, maar wat de kinderen liever omschrijven als “tante Cookie“!

Kroontje

Samira

Ik ben Samira een 26 jarige Marokkaanse Nederlander dat geboren en getogen is in Amsterdam. Momenteel studeer volg ik de opleiding Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en ben ik bezig met mijn scriptie. Mijn motto is; Communicatie is de sleutel tot het succes. Dit geldt voor elke doelgroep waar mee je te maken krijgt, maar voornamelijk met kinderen. Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Zo vind ik dat je met een kind moet praten i.p.v. tegen een kind en moet een kind de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Kinderen trekken graag de aandacht om te laten zien wat ze kunnen en door een kind gehoord en gezien te laten voelen zullen ze sneller wat van hun ouders/ begeleiders aan nemen. Wat ik verwacht is dat ik binnen de grenzen van het pedagogisch beleid de mogelijkheid heb om mijn visie te kunnen uitvoeren en te handelen vanuit een oogpunt dat bij mij past. Zo heeft elke pedagogisch medewerker op een manier dat bij hen past een belangrijke aandeel in de ontwikkeling van het kind.

Kroontje

Sanaa

Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Sanaa Mehyou, ik ben 28 jaar oud en ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb in 2010 mijn studie als Onderwijsassistent niveau 4  afgerond waar door ik met mijn diploma werkzaam kon zijn binnen de kinderopvang. Ik heb op verschillende kinderdagverblijven gewerkt als Pedagogisch medewerker en heb daarin veel geleerd en ervaring kunnen opdoen. Ook heb ik ervaring kunnen op doen in de functie als Onderwijsassistent op diverse basisscholen. Daarnaast heb ik in 2017 mijn HBO opleiding Pedagogiek afgerond en ben ik naast Onderwijsassistent ook gediplomeerd als Pedagoog.

In beide studies en functies heb ik veel mogen leren over de ontwikkeling van kinderen.

Ik vind het fijn om met kinderen te werken en mijn steentje te kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om kinderen voor  te bereiden op een snel veranderende wereld en hen te ondersteunen om zelfstandige mensen te worden die volwaardig en creatief kunnen deelnemen aan de toekomst van de maatschappij.  Elke dag is anders en dat maakt het werken met kinderen ook zo leuk.  Ik vind het ook belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij mij en hecht daarom ook veel waarde aan het bouwen van een vertrouwensband met ieder kind. Daarin spelen oudercontacten ook een rol, daarom sta ik altijd open voor een gesprek met ouders..

Kroontje

Houda

 

Zij doen dat door samen deel te nemen aan activiteiten, daarin leermomenten te creëren door kinderen goed te observeren en hen door de juiste vragen en aanwijzingen te helpen om steeds weer ‘boven zichzelf uit te stijgen. Kinderen leren niet alleen in spel en in speciaal ontworpen leersituaties, maar vooral ook door het meedoen aan zinvolle dagelijkse activiteiten binnen de samenleving van de buitenschoolse opvang. Jonge kinderen vinden het niet alleen fijn om met volwassenen mee te mogen doen met het dagelijkse ‘werk’, deze participatie draagt ook bij tot hun zelfstandigheid.