Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Pedagogisch werkers

Vaste leidsters
Kids Paleis werkt met een vast team van pedagogisch medewerkers en invalkrachten. Elke groep krijgt twee en minimaal vier vaste gezichten toegewezen. Door het werken met vaste gezichten op de groep worden er vertrouwensbanden opgebouwd tussen de pedagogisch medewerkers en het kind. Bovendien is het werken met vaste gezichten bevorderend voor de emotionele veiligheid van de kinderen. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen, weten waar hun interesses liggen, hoe het met hun gaat en kan hierdoor haar pedagogisch handelen aanpassen op het individuele kind aanpassen in zo verre de groepscohesie dit toelaat.

Maak kennis met onze professionele pedagogische werkers, zij zijn in het bezit van de juiste beroepskwalificaties;

Aïcha

Aïcha

Ik ben Aïcha, moeder van 3 prinsesjes. Als houder van Kids Paleis is mijn missie ouders te ontzorgen en te voorzien, daar waar bij mij tekort werd geschoten in de tijd dat mijn kinderen naar de kinderopvang gingen.

Mijn passie heeft altijd gelegen bij kinderen… “Wij geven alleen maar liefde”, is wat altijd terug komt in mijn dagelijkse omgang met kinderen. Dit geldt zowel voor mij naar de kinderen toe, als de kinderen naar elkaar. Dit waarborgt in mijn optiek de emotionele veiligheid van ieder kind. Kinderen verdienen de allerbeste zorg, ontwikkeling en stimulans, zonder bevoorkeurd of bevooroordeelde benadering.

Zelf heb ik 9 jaar ervaring als gastouder en 4 jaar ervaring op de kinderopvang. Middels deze ervaringen, mijn passie voor kinderen en doorlopen theorie heb ik draagvlak voor mijzelf gecreëerd te kenmerken als expertise, maar wat de kinderen liever omschrijven als “tante Cookie“!

IMG_6615

Samira

Ik ben Samira een 26 jarige Marokkaanse Nederlander dat geboren en getogen is in Amsterdam. Momenteel studeer volg ik de opleiding Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en ben ik bezig met mijn scriptie. Mijn motto is; Communicatie is de sleutel tot het succes. Dit geldt voor elke doelgroep waar mee je te maken krijgt, maar voornamelijk met kinderen. Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Zo vind ik dat je met een kind moet praten i.p.v. tegen een kind en moet een kind de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Kinderen trekken graag de aandacht om te laten zien wat ze kunnen en door een kind gehoord en gezien te laten voelen zullen ze sneller wat van hun ouders/ begeleiders aan nemen. Wat ik verwacht is dat ik binnen de grenzen van het pedagogisch beleid de mogelijkheid heb om mijn visie te kunnen uitvoeren en te handelen vanuit een oogpunt dat bij mij past. Zo heeft elke pedagogisch medewerker op een manier dat bij hen past een belangrijke aandeel in de ontwikkeling van het kind.

PHOTO-2019-10-30-15-20-58

Yassine

Mijn naam is Yassine, onlangs heb ik mijn opleiding als onderwijsassistent afgerond en nu student aan de opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit momenteel in het 2e jaar van mijn opleiding en vanaf heden een collega binnen het leuke en enthousiaste team van Kids Paleis. Vanwege mijn studie zal ik er niet elke dag zijn, maar wel vaak genoeg om elkaar te zien en een leuk praatje te houden!

Het was voor mij een weloverwogen keus om op een BSO te werken, naast dat ik het erg leuk vind om met kinderen te werken, wil ik ook een steentje bijdragen aan hun ontwikkeling. Met ontzettend veel plezier!

IMG_067

Naoual

Mijn naam is Naoual en ik ben 23 jaar. Momenteel ben ik me aan het specialiseren in het jonge kind. Ik studeer de opleiding Pedagogisch Educatief Professional aan hogeschool iPabo. Naast mijn studie ben ik dus ook werkzaam bij BSO Kids Paleis.

Ik heb altijd al met kinderen gewerkt, dit doe ik met liefde, passie en voldoening. Tijdens mijn studie leer ik veel over de ontwikkeling van het jonge kind. Mijn opgedane kennis en ervaringen kan ik bij BSO Kids Paleis in praktijk brengen.

Samen met mijn collega’s zorg ik voor een veilige omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Zij doen dat door samen deel te nemen aan activiteiten, daarin leermomenten te creëren door kinderen goed te observeren en hen door de juiste vragen en aanwijzingen te helpen om steeds weer ‘boven zichzelf uit te stijgen. Kinderen leren niet alleen in spel en in speciaal ontworpen leersituaties, maar vooral ook door het meedoen aan zinvolle dagelijkse activiteiten binnen de samenleving van de buitenschoolse opvang. Jonge kinderen vinden het niet alleen fijn om met volwassenen mee te mogen doen met het dagelijkse ‘werk’, deze participatie draagt ook bij tot hun zelfstandigheid.