Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Pedagogisch Klimaat

Kinderen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie. Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een Kids Paleis weloverwogen creƫert.

Het pedagogisch klimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kids Paleis is zich er van bewust dat wij degene zijn die het meeste invloed hebben op het pedagogisch klimaat op de groepen binnen Kids Paleis. Relatie is een belangrijk woord hierbij, wij werken daarom ook aan nauwe contacten en goede relaties met onze ketenpartners ten behoeve van de kwaliteit van het pedagogisch klimaat bij Kids Paleis.