Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

‘Tweede lockdown’

Ondanks de maatregelen met betrekking tot de gedeeltelijke lockdown is het coronavirus nog onvoldoende onder controle wat er toe heeft geleid dat de kinderopvang en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Ook wij zijn net als u overvallen door de sluiting van de buitenschoolse opvang en hopen op een snelle verbetering van de situatie waarin wij ons nu verkeren momenteel. 

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen terecht bij de eigen kinderopvang én school voor noodopvang.

Voor inzage overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown de website van de Rijksoverheid.

1. Noodopvang in de kinderopvang

Vanaf vandaag, woensdag 16 december, sluit de gehele buitenschoolse opvang en bieden wij alleen noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale en vitale beroepsgroepen én kwetsbare kinderen. U bent hier wellicht al over benaderd door een medewerker van Kids Paleis indien één van u of u beide werkzaam is/zijn in de cruciale beroepsgroepen. Noodopvang wordt geboden conform het plaatsingsovereenkomst en het daarin opgenomen aantal uren. Opvang voor kwetsbare kinderen op de noodopvang is tijdens de sluiting van de kinderopvang in principe voor maximaal 2 dagen.

Dit houdt in dat Kids Paleis op 16, 17 en 18 december kinderen van conform de reguliere BSO-tijden zal gaan opvangen;

Gedurende de kerstvakantie kunt u gebruik maken van de noodopvang zoals gebruikelijk tijdens vakantie- en/of studiedagen van 08:00u t/m 19:00u op de dagen conform het plaatsingsovereenkomst.

Ook na de kerstvakantie in de periode van 04-01-2021 t/m (tenminste) 15-01-2021 zal Kids Paleis noodopvang bieden zoals gebruikelijk bij schooldagen en tevens conform uren opgenomen in uw plaatsingsovereenkomst, namelijk;

2. Inventarisatie noodopvang

Kids Paleis wilt u als ouder(s) verzoeken door te geven welke dagen uw kind(eren) gebruik zal/zullen maken van de noodopvang. Dit graag voor verloop van de week (lees: donderdag of vrijdag) voor de opvolgende week indien dit voor u haalbaar is. Het is voor organisatorische redenen van belang dat we weten hoeveel kinderen worden opgevangen gedurende de noodopvang. Tevens dienen wij de kindaantallen wekelijks in de noodopvang door te geven aan het Team VVE & Kinderopvang van de Gemeente Amsterdam

3. Noodopvang voor scholen

Ook de scholen dienen noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale en vitale beroepen én kwetsbare kinderen. Echter ontvangen wij berichten van ouders dat scholen noodopvang verlenen voor kinderen met twee ouders in cruciale en vitale beroepen. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunt u uw kind(eren) toch naar de noodopvang van desbetreffende school brengen.

In het voorjaar hebben we gezien dat scholen de samenwerking uitdroegen met diverse kinderopvangorganisaties. Wij hebben tot dusver geen berichten ontvangen dat dit wederom zal plaatsvinden, mocht u als ouder hier toch kennis van nemen vragen wij u ons hiervan te informeren. Kids Paleis heeft geen samenwerking en vangt ook geen kinderen op gedurende de schooluren.

4. Financiële informatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de kinderopvangtoeslag (KOT). Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Dit geldt dus óók voor u als ouder(s) in cruciale beroepen. De tegemoetkoming geldt tot de maximum uurprijs.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. U ontvangt deze tegemoetkoming automatisch op uw rekening en hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

5. Protocol Kinderopvang

Naar aanleiding van de toespraak op 14 december is het (landelijk) protocol Kinderopvang aangepast. De nieuwe versie kunt hier vinden. In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers van buitenschoolse opvang Kids Paleis moeten nemen.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen gedurende deze periode. Heeft u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of suggesties, bel of mail. Wij zijn te bereiken middels te mail op info@kidspaleis.nl en telefonisch op 020-7371707, ook kunt u een WhatsApp bericht sturen naar desbetreffende telefoonnummer.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de informatie, richtlijnen en adviezen zoals die opgesteld worden door de Rijksoverheid, hier vindt u de meest recente informatie;

De website van de GGD Amsterdam https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/veelgestelde-vragen-corona

Informatie voor ouders staat ook hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Datum: 16 december 2020