Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Opname Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt kwaliteits- en veiligheidseisen aan kinderopvangvoorzieningen. Alle kindercentra, gastouderbureau’s en voorzieningen van gastouderopvang die voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kids Paleis is sinds 27 april 2018 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Na een uitvoerige inspectie van de toezichthouder, de GGD Amsterdam, zijn zij voornemen dat Kids Paleis voldoet aan de wettelijke gestelde eisen conform de Wet Kinderopvang. Ten gevolge van dit inspectierapport met positief advies besluit Bureau Kinderopvang dat onze buitenschoolse opvang word opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang!

Datum: 1 mei 2018