Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Coronavirus ‘Covid-19’

Wat moet u doen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen? Wanneer trekt u aan de bel? Als er toch een besmetting is, wat doet u dan? Wat doet buitenschoolse opvang Kids Paleis aan preventieve maatregelen? Kids Paleis snapt dat door al het nieuws, het moeilijk wegwijs is geworden en u graag duidelijkheid wenst. Hier heeft Kids Paleis de vele vragen bij elkaar gezet en voorzien van antwoorden, wat wij niet alleen belangrijk achten maar ook wat u van ons kunt verwachten.

Wat als u kind symptomen van het coronavirus vertoont?

  • Indien u een vermoeden heeft, dient u het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met uw eigen huisarts of de lokale GGD.
  • Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met u als ouder, waarna u het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met uw eigen huisarts of de lokale GGD.
  • Voor ouders geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
  • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?

  • De medewerker zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek melden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD.
  • Volg hierna de instructies van de GGD op.
  • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Moet onze opvanglocatie bij constatering coronavirus sluiten?

Het sluiten van buitenschoolse opvang behoort tot één van de mogelijkheden. Minister Menno Bruins van VWS bepaalt of sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Veelgestelde vragen Colvid 19

Datum: 9 maart 2020