Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Elk kind en ouders krijgen binnen Kids Paleis een mentor aangewezen. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en kind bij vragen. Daarnaast is de mentor verantwoordelijk voor het observeren van diens mentorkinderen en het voeren van jaarlijkse 10-minutengesprekken.

Door het werken met mentorschap ontstaat de kans om een vertrouwensband op te bouwen tussen school, kind, ouder en pedagogisch medewerker. Daarnaast zijn er korte lijnen door een direct aanspreekpunt.

Tijdens de intake worden ouders en kind geïnformeerd wie de mentor is. Bij overgang van basisgroep worden ouders mondeling geïnformeerd over wie de nieuwe mentor is. De oude mentor zal aan de nieuwe mentor een informatieoverdracht geven over het kind, denk hierbij aan observaties, eventuele zorgen maar vooral ook over het karakter, interesse en talenten van het kind.

Om het mentorschap verder vorm te geven zal er twee maal per jaar een mentorgesprek plaatsvinden tussen mentor en haar mentorkinderen. In deze leuke bijeenkomst tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers wordt uiting gegeven aan de inbreng en kinderparticipatie binnen Kids Paleis. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het speelmateriaal en de wensen van de kinderen, het workshopaanbod en activiteiten binnen de schoolvakanties. Ook kunnen er gevoeligere onderwerpen aangeboord worden, zoals bijvoorbeeld pesten.