Kids Paleis, hoffelijk bouwen aan hun toekomst!

020 7371707 info@kidspaleis.nl

Kids Paleis voldoet aan de landelijke eisen die gesteld worden aan de buitenschoolse opvang. De GGD houdt hier namens de gemeente toezicht op en komt jaarlijks, onaangekondigd, een inspectiebezoek afleggen. Aan de hand van de bevindingen wordt een inspectierapport opgesteld en geeft de inspecteur advies aan de gemeente betreffende handhaving.

Jaarlijks wordt intern een risico-inventarisatie uitgevoerd op gebied van gezondheid en veiligheid. Alle mogelijke scenario‚Äôs worden langsgelopen om eventuele risico’s in kaart te brengen en daar waar het nodig, wordt actie ondernomen om risico’s te beperken.
Naast het monitoren van gezondheid en veiligheid vinden wij de pedagogische kwaliteit minstens zo belangrijk. Daarom werken wij met de kwaliteitsmonitor die is ontwikkeld voor de kinderopvang. De kwaliteit van de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers staat hierbij centraal. Kids Paleis en onze pedagogisch medewerkers krijgen hierdoor beter zicht op hun eigen kwaliteiten en ontdekken waar nog winst te halen is.